กรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มจากปี 61 เกือบสองเท่าชาวบ้านจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากผิวส้มเกลี้ยง

สถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด 35,482 ราย เสียชีวิต 54 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เกือบสองเท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี 2561 พบว่าสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีผู้ป่วยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.แม่ฮ่องสอน
ปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 มิถุนายน 2561 พบ 22,539 ราย
ปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 มิถุนายน 2562 พบ 35,482 ราย

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยงบ้านเกาะหัวช้าง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง คิดค้นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากผิวส้มเกลี้ยง ส้มเกลียงเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นอำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก นิยมรับประทานเป็นน้ำส้มคั้นสด ส่วนเปลือกส้มเกลี้ยงหรือบริเวณ ผิวส้มเกลี้ยง มีสารที่มีคุณสมบัติหลักในการรักษาอาการอักเสบของแผล ผดผื่นคัน อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมและยังสามารถป้องกันการถูกรบกวนจากแมลงและยุงได้ ซึ่งในอดีตมีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นำเปลือกส้มเกลี้ยงแห้งจุดไฟเพื่อไลายุง

ครูพานทอง เตชะพลี ผู้คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุง กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบจากผิวส้มเกลี้ยง ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะน้ำมันหอมระเหยจากผิวส้มเกลี้ยง มีฤทธิ์ในการไล่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญได้ดี จึงนำน้ำมันของผิวส้มเกลี้ยงมาผสมกับโลชั่นกันยุง เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนยุงกัดก็จะสามารถช่วยลดการเป็นไข้เลือดออกได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่สามารถหยุดยั้งสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกได้คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันไม่ให้ยุงกัด หากทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐและประชาชนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายก็จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง/รายงาน