กองบิน 46 พิษณุโลก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 🎈🎁🎈

🗓 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

⏰ เวลา 08.00-15.30 น.

🛫 ลานจอดเครื่องบิน กองบิน 46 พิษณุโลก

ตารางบินในช่วงเช้า ✈️

เวลา 08.03 – 08.10 BT-67 FLY BY พิธีเปิด

เวลา 08.45 – 08.50 F-16

เวลา 08.50 – 08.55 L-39

เวลา 09.10 – 09.15 BT-67 การบินฝนหลวง

เวลา 09.20 – 09.30 BT-67 การบินควบคุมไฟป่า

เวลา 09.30 – 09.40 การกระโดดร่มเหินเวหา

เวลา 10.20 – 10.50 การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

ตารางในช่วงบ่าย ✈️

เวลา 12.40 – 12.45 F-16

เวลา 12.45 – 12.50 L-39

เวลา 13.05 – 13.10 BT-67 การบินฝนหลวง

เวลา 13.15 – 13.25 BT-67 การบินควบคุมไฟป่า

เวลา 13.25 – 13.35 การกระโดดร่มเหินเวหา

เวลา 14.10 – 14.30 การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

เวลา 14.30 – 15.00 อากาศยานต่างหน่วยบินกลับที่ตั้ง

การแสดงภาคพื้นในช่วงเช้า 🎪

เวลา 08.00 พิธีเปิด “งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน 46 ปี62”

เวลา 08.15 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ณ สนามฟุตบอล กองบิน 46 (ฝั่งบ้านพัก)

เวลา 08.30 กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง และตอบปัญหาชิงของรางวัล

เวลา 08.50 การแสดงของสุนัขทหาร

เวลา 09.50 การแสดงการโจมตีสนามบิน/การป้องกันฐานบิน/การช่วยเหลือตัวประกัน

การแสดงภาคพื้นในช่วงบ่าย 🎪

เวลา 13.00 กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง และตอบปัญหาชิงของรางวัล

เวลา 13.30 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ณ สนามฟุตบอล กองบิน 46 (ฝั่งบ้านพัก)

เวลา 13.40 การแสดงการโจมตีสนามบิน/การป้องกันฐานบิน/การช่วยเหลือตัวประกัน

เวลา 15.00 อากาศยานต่างหน่วย บินกลับที่ตั้ง และปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 62

📌📌ในการเข้าชมงานวันเด็ก มีดังนี้ 📍📍

1. ไม่นำวัตถุที่ทำให้เกิดประกายไฟเข้าในบริเวณงาน

2. ห้ามเล่นลูกโป่งสวรรค์โดยเด็ดขาด 

3. การขับขี่ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4. ทิ้งขยะในจุดที่กำหนดให้ทิ้ง

5. ในบริเวณงานห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

6. ห้ามบินโดรนในพื้นที่สนามบิน รัศมี 9 กิโลเมตร

📝 สำหรับการเปิดให้เข้าชม นั้น จะเปิดให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าไปเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. 

จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน 46 ปี 2562  ณ กองบิน 46 พิษณุโลก โดยทั่วกัน