หน่วยบินฝนหลวง ปฎิบัติการบินเหนืออ่างเก็บกักน้ำเขื่อนภูมิพล

2 หน่วยงานหลัก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก ขึ้นเครื่องบินสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยบินฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายธนโชติ พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ร่วมสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก รวมทั้งให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ปฎิบัติการวิกฤตฝนทิ้งช่วง เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และ พื้นที่รุนแรง ซ้ำซาก ใน 4 อำเภอ โซนตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวังเจ้า อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา ที่ราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนจังหวัดตากว่า ฝนทิ้งช่วงก่อนหน้านี้ 60 วัน

นายธนโชติ พงษ์ชวลิต กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดตาก โซนตะวันออก มีลุ่มแม่น้ำวัง ที่แห้งขอดเกิดจากการ เก็บกักของเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ท้านลุ่มแม่น้ำวังในอำเภอสามเงา จึงเกิดความแห้งขอด และมีผลการกระทบการปลูกลำไย และสวนกล้วยไข่ แปลงใหญ่ ส่งออก รวมทั้งพืชผลการเกษตรและผลไม้อื่น ๆ

ขณะที่ในเขตอำเภอสามเงา เป็นที่ตั้งของเขื่อนภูมิพล กั้นแม่น้ำปิง ที่เหลือน้ำกักเก็บใช้งานได้ ร้อยละ 7 ในวันนี้ จึงร่วมบินปฏิบัติการฝนหลวง ให้ข้อมูลชี้เป้าหมายพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจังหวัดตาก สื่อมวลชนจังหวัดตาก เน้นบริเวณพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มเติมน้ำให้กับเขื่อนภูมิพลและวาง แผนการปฏิบัติการบริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอสามเงา บ้านตาก เมืองตาก และวังเจ้า เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในสภาวะที่เหมาะสม และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง

นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก กล่าวว่า สถานีสูบน้ำชลประทานตาก มีโรง สูบน้ำ จำนวน 14 แห่ง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในพื้นที่ชลประทาน ขณะเดียวกันในห้วงระยะเวลานี้ เขื่อนภูมิพล ได้ระบายน้ำไปในพื้นที่ท้ายเขื่อน 23 ล้านลูกบาศก์เมตร.การเติมน้ำลงในในเขื่อนภูมิพล ของปฏิบัติการฝนหลวง จะช่วยได้ระดับหนึ่ง หากในเดือนสิงหาคม-กันยายน ฝนไม่ตกลงมา จะมีผลกระทบการใช้น้ำอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรในต้นปีหน้า จึงขอให้ผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อน งดการทำนาปรัง ปลูกพืชฤดูแล้งทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายมากกว่านี้.

เศรษฐชาติ แหงมงาม/ตาก