ผอ.รพ.แม่สอด มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน เจ้าหน้าที่แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และสร้างโอกาสทางการศึกษา

805

ผอ.รพ.แม่สอด มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน เจ้าหน้าที่แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และสร้างโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด จังหวัดตากนพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อย ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนโดยมีนักเรียน/นักศึกษา เข้ารับมอบทุนฯ ทั้งสิ้น 74 ราย

อย่างไรก็ตามสำหรับการมอบทุนการศึกษา ทางโรงพยาบาลแม่สอด ได้มีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอด ประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น