จังหวัดตาก เปิด “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” พื้นที่การค้าใน “สวนปันแสน”

1508

จังหวัดตาก เปิด “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” พื้นที่การค้าใน “สวนปันแสน”

จังหวัดตาก ร่วมกับกรมการค้าภายในเปิด “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” เปิดพื้นที่การค้าใน “สวนปันแสน” ต่อยอด “วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดตัวโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยกรมการค้าภายในได้จัดทำตลาดชุมชนและเปิดพื้นที่การค้าขายขึ้นใน “สวนปันแสน” ศูนย์บ่มเพาะปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ “โดยวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก” อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการค้าขาย มั่นใจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จากความตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีนโยบายสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับชุมชน โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยกรมการค้าภายในจึงเปิดตลาดชุมชนขึ้นใน “สวนปันแสน” ศูนย์บ่มเพาะปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ “วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก” และสนับสนุนให้เปิดพื้นที่เป็นร้านกาแฟเพื่อโชว์สินค้าและเป็นเวทีให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคได้โดยตรง เป็นการเสริมช่องทางการค้าให้อีกทางหนึ่ง

“วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก” เป็นชุมชนเข็มแข็งและมีหัวคิดก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อปี 2557 จากแนวคิด “สำนึกรักบ้านเกิด” เริ่มจากผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กล้วยอบ พัฒนามาสู่ธุรกิจแปรรูปสมุนไพรไร้สารเคมีตามมาตรฐานGMP/ HACCP เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ แพลนท์เลิฟ (plantlove) ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกมาแล้ว กรมการค้าภายในได้เข้าไปช่วยบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้แนวคิด “บวร”(บ้าน-วัด-โรงเรียน) โดยจัดทำเป็นตลาดชุมชนและร้านกาแฟเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกจากการขายผ่านทางออนไลน์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เป็นการเสริมศักยภาพให้ชุมชนแห่งนี้พร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป” นายสมชัย กล่าว

ด้านนายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากเปิดเผยว่า สำหรับ โครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด ปัจจุบันประสบผลสำเร็จทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดีและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 15 แห่ง

สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทุกที่มีความพร้อมที่ก้าวไปสู่เป้าหมายของ “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น