กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 รูป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน. รูป และไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการและปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี

โดยมีข้าราชการในกองทัพภาคที่ 3 ร่วมอุปสมบทจำนวน 65 นาย และประชาชนจำนวน 4 คน รวมเป็น 69 คน ระยะเวลาการบวช ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน โดยมีพระมหาชุมพล ปภากโร องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นผู้อุปัชฌาย์

พร้อมกันนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค จำนวน 14 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการสนองพระราชดำริและช่วยเหลือเกษตรกร ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโคไว้ใช้แรงงาน เพิ่มจำนวนโคในประเทศให้มีเพิ่มขึ้น

โดยมอบให้นาย บรรจง ยี่อินทร์ เกษตรกรตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นาย เสนอ ทองนาบัว เกษตรบ้านนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
และนาย สมัย ทองฟัก ผู้แทนรับมอบ ส่วนโคที่เหลือมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ของกองทัพภาคที่ 3 เลี้ยงไว้เพาะพันธุ์ เพื่อมอบให้เกษตรกรต่อไป

คมเดช พลสว่าง ภาพ/ข่าว