9 ปี ม.พะเยา ครบรอบวันสถาปนา “การพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล”


วันที่ 22 ก.ค. 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หลังจากนั้นมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศกุศล ให้แก่ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน สักการะ และร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวรพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ได้ผ่านการคัดเลือกและตัดสินให้เป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสายวิชาการ และสายบริการทั้งสิ้น 6 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป