พะเยา การประปาพะเยามั่นใจว่ายังผลิตน้ำให้ชาวพะเยา หลังประสบปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ติดตามสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยาอย่างใกล้ชิด หลังฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในกว๊านพะเยาลดลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันนี้ปริมาณน้ำดิบในกว๊านพะเยาเหลือเพียง 9.34 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้บริเวณรอบๆที่ผลิตรน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเริ่มตื้นเขิน ยังสามารถผลิต ให้ชาวพะเยาได้ใช้ แต่ถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝน มาเพิ่มเติมคาดว่าอาจจะใช้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา กล่าวว่า ตามที่ในพื้นที่ จ.พะเยา ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ปริมาณน้ำดิบในกว๊านพะเยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานทำให้ปริมาณน้ำดิบในกว๊านพะเยาเหลือเพียง 9.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็เทียบเท่ากับปี 59 ที่จังหวัดพะเยาประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง และในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาได้ตรวจดูระดับน้ำในตอนนี้ยังคงสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้เป็นปกติโดยคาดว่า ถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนมาเพิ่มเติมก็อาจจะ ผลิตน้ำประปา ได้จนถึงสิ้นเดือสิงหาคม2562

ทั้งนี้จึงขอให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมชลประทาน จังหวัด และ อปท.พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกเขตพื้นที่บริการหากพบเห็นบริเวณที่มีท่อแตกหรือท่อรั่ว ขอความกรุณาแจ้งมายังช่องทางต่อไปนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 1662