ตชด.346 ร่วมราษฏรปลูกถั่วมะแฮะเสริมโภชนาการนักเรียน  สนองโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่  22 กรกฏาคม2562  ร้อยตำรวจเอกจำนงค์  สังวาลย์รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346  ร่วมกับราษฏรบ้านห้วยระพริ้ง  ร่วมปลูกต้นถั่วมะแฮะตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านโภชนาการแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.สำเภาไพวรรณ  วรางกูร  บ้านห้วยระพริ้งหมู่8 ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  โดยใช้พื้นที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346 เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด

ร้อยตำรวจเอกจำนงค์  สังวาลย์รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346  กล่าวว่าสำหรับการปลูกถั่วมะแฮะในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เนื่องจากทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.สำเภาไพวรรณ  วรางกูร  บ้านห้วยระพริ้งหมู่8 ตำบลพะวออำเภอแม่สอดมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะปลูกถั่วมะแฮะ

เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กจึงได้มีการใช้พื้นที่ภายในกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346 พื้นที่จำนวนประมาณ4 ไร่ในการดำเนินโครงการซึ่งวันนี้ราษฏรบ้านห้วยระพริ้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346 ได้ร่วมกันปลูกถั่วมะแฮะโดยใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนประมาณ2 กิโลกรัม  ซึ่งการดูแลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยดูแลส่วนการเก็บผลผลิตทางโรงเรียนจะเข้ามาดำเนินการต่อไป

สำหรับถั่วมะแฮะซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมมีประโยชน์หลายอย่างลำต้นและใบใช้ปรับปรุงดินมีไนโตรเจนช่วยเพิ่มให้พืชเจริญเติบโตเมล็ดถั่วมะแฮะมีโปรตีนสูงเมล็ดสด100 กรัมมีโปรตีน70 เปอร์เซนต์มีกรดอะมิโนจำเป็นเทียบเท่าถั่วเหลืองมีวิตามินสูงและยังอุดมไปด้วยเเคลเซียมโปรแทสเซียมฟอสฟอรัสและมีไขมันต่ำทำให้ช่วยสามารถส่งเสริมด้านโภชนาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดีซึ่งทางโรงเรียนจะนำผลผลิตไปประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน

ภาพข่าว/ไพฑูรย์สุขแว่น