“ดอกคำใต้” พระเจ้า 28 พระองค์ประดิษฐานพระวิหารวัดบุญเกิด สวยงามหนึ่งเดียวล้านนา

วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีความสวยงามอลังการ และถือเป็นวัดแห่งเดียวในล้านนา ที่ได้จำลองพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน 28 พระองค์เข้ามาประดิษฐานบริเวณวิหารของวัด ที่มีความสวยงามและเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญอีกแห่งหนึ่งของวัดในจังหวัดพะเยา


พระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีการจำลองจากพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศ ทั้งพระพุทธชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อพระใส รวมทั้งพระชื่อดังต่างๆจากแต่ละวัดในพื้นที่ของประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ภายในพระวิหารของวัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีพระประธานจำนวนมากที่สุดใน ล้านนา โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ได้รวบรวมประวัติและศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ และตำราของโยนกเชียงแสน ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์นะโมเม

หลังจากนั้นท่านพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสุวรรณคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในขณะนั้นจึงได้ทำการค้นคว้าศึกษา และพบว่าพระประธานที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า 28 พระองค์ นั้นมีอยู่ที่วัดอัปสรสวรรค์ หรือวัดหนู เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีดำริที่จะก่อสร้างขึ้นที่วัดบุญเกิดแห่งนี้ แต่ทางกรมศิลปากรไม่อนุญาตให้จัดสร้างขึ้น จึงได้ทำการนำแบบพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของ แต่ละวัดที่มีชื่อเสียง จำลองมาทำการก่อสร้างภายในบริเวณวัด รวมทั้งหมด 28 พระองค์ ซึ่งจะเป็นลักษณะจำลองพระประธาน ที่มีตั้งแต่พระพุทธะชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสทร หลวงพ่อพระใสและพระประธานอื่นๆอีก นำมาจัดสร้างขึ้นและประดิษฐานภายในวิหารของวัด รวมทั้งหมด 28 พระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย แต่แตกต่างตรงที่พระพุทธรูปดังกล่าวนั้นจะมีรูปลักษณะแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกับวัดอัปสรสวรรค์ และถือเป็นสถานที่ที่มีพระประธานรวม 28 พระองค์ แห่งเดียวของล้านนา ซึ่งมีความสวยงามอลังการ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม และถือเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ผู้ที่ได้พบเห็นต่างรู้สึกเลื่อมใสและศรัทธา

สำหรับพระประธานพระเจ้า 28 พระองค์ ดังกล่าว นั้นได้ถูกจัดสร้างขึ้นนานมากกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา และภายในบริเวณวัดบุญเกิดแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัดประจำอำเภอ ที่มีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและ กราบสักการบูชา พระเจ้า 28 พระองค์อย่างต่อเนื่อง