เขื่อนสิริกิติ์ น้ำน้อยชาวท่าปลาระทม สูบน้ำใส่รถบรรทุกน้ำไปแจกชาวบ้านและผลิตประปา

1204

เขื่อนสิริกิติ์ น้ำน้อยชาวท่าปลาระทม สูบน้ำใส่รถบรรทุกน้ำไปแจกชาวบ้านและผลิตประปา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายคำหล้า ดอกพุฒ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ อ.ท่าปลา อพยพออกมาจากพื้นที่เดิมเพื่อมอบพื้นที่ให้กับกรมชลประทานสร้างเขื่อนสิริกิติ์ราวปี 2511 ก็ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ราวปี 2558 เคยประสบภัยแล้งอย่างหนัก แต่ปีนั้นปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์พอมีเพื่อหล่อเลี้ยงคนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสบภัยแล้ง ก็ยังสามารถนำรถบรรทุกน้ำจากการระบายน้ำมาตามคลองพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ โดยการนำรถบรรทุกน้ำไปรองรับน้ำจากท่อที่ทางเขื่อนปล่อยมาช่วยเหลือได้ พอบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของภัยแล้งได้มาก

นายคำหล้า กล่าวว่า ปีที่ผ่านต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ชาว อ.ท่าปลา ประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว แต่ปีนี้ถือว่าหนักกว่าปี 2558 เพราะปี 2558 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ยังพอมีน้ำ แต่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ไม่มีเลย เหลือใช้งานเพียง 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ขณะเดียวกันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่จะปล่อยมาช่วยเหลือ อปท.ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำไปรองรับน้ำได้ทันที แต่ปีนี้แรงดันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่ปล่อยมาช่วย อปท.และชาวบ้านมีแรงดันไม่พอ อปท.และชาวบ้าน ต้องนำรถแบ็คโฮไปขุดเพื่อนำเป็นร่องน้ำให้น้ำค่อยระบายออกมาบริเวณท้ายเขื่อนบริเวณช่องเขาขาด ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา แล้วใช้เครื่องสูบน้ำออกมาใส่รถบรรทุกน้ำ

“ปัญหาภัยแล้งปีนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ ต.น้ำหมันที่เดือดร้อน แต่ชาว อ.ท่าปลา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือก็ประสบปัญหาไม่น้อยไปกว่ากัน วันนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วกว่าเดือน แต่กลับไม่มีฝนตกลงมาเลย โดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ก็ไม่มีฝนตกเพื่อให้มีน้ำมาเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค ขนาดช่วงฤดูฝนยังไม่มีฝนและน้ำ เหลืออีกกว่า 10 เดือนถึงจะพ้นฤดูแล้งของปี 2563 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปี 2563 ตลอดทั้งปีก็คงต้องเผชิญกับภัยแล้งอย่างแน่นอน เว้นเสียว่าจากนี้ไปจะเกิดฝนตกแล้วมีน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำให้มีน้ำเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองถึงจะผ่อนคลายความแห้งแล้งได้บ้างไม่มากก็น้อย” นายคำหล้า กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน