เชียงแสนเปิดกิจกรรมโครงการคืนคลองทั่วไทย (kick off) และพัฒนาเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคืนคลองทั่วไทย (kick off) ตามแนวทางดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 ณ บริเวณร่องห้าตอนล่าง บ้านร่องบง หมู่ที่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ต่อมาในเวลา 11.20 น. นอภ.เชียงแสนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย เพื่อหาแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเทียวและจัดการสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ ต.โยนก อ.เชียงแสน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน