พะเยา กรมศิลปากรเตรียมอนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณสถานเวียงลอ(คลิป)

กรมศิลปากรเตรียมเข้าทำการอนุรักษ์ฟื้นฟู โบราณสถาณเวียงลอ ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังพบว่ายังมีโบราณสถานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่คือวัดวังต้นเดื่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา โดยได้เตรียมการที่จะเข้าทำการขุดค้นและพัฒนาบูรณะ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาไว้ เบื้องต้นได้ทำการอนุมัติงบประมาณเพื่อหารูปทรงให้ชัด จากนั้นจะเข้าทำการบูรณะ

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสุพจน์ พรหมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ 7 ต้องเข้าทำการสำรวจโบราณสถานในพื้นที่โบราณสถานบริเวณวัดวังต้นเดื่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังพบว่าโบราณสถาน ดังกล่าวนั้นถือว่ามีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโบราณสถานเวียงลอ ที่มีขนาดใหญ่และยังไม่มีการขุดค้นและบูรณะ ซึ่งเบื้องต้นได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อที่จะทำการอนุรักษ์ และบูรณะให้เป็นสถานที่ที่ศึกษาทางวัฒนธรรม และบอกเล่าถึงคุณค่าของโบราณสถานตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ โดยมีระยะความยาวของวิหารมีความยาวกว่า 75 เมตร รวมทั้งรูปทรงเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่

โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ระบุว่า สำหรับโบราณสถานเวียงลอ ดังกล่าวนั้นตนเองได้เข้ามาทำการสำรวจในรอบแรกและมีการพัฒนาบูรณะ ไปบางส่วนแต่บริเวณวัดวังต้นเดื่อนั้น ยังไม่ได้มีการขุดค้นและบูรณะ ซึ่งเบื้องต้นตนเองได้มีการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 จำนวนประมาณ 8 ล้านบาท เพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงโบราณสถานเวียงลอ ตลอดจนถึงการขุดค้นและบูรณะบริเวณวัดดังกล่าว ซึ่งจากการที่เข้าสำรวจพบว่าในเบื้องต้นจะทำการหารูปแบบรูปทรงของบริเวณโบราณสถานดังกล่าวให้ชัด จากนั้นก็จะเข้าทำการบูรณะซึ่งคาดว่าภายในประมาณ 1 ปี ก็จะสามารถเห็นเป็นรูปร่างของโบราณสถานได้
สัมภาษณ์… นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

สำหรับโบราณสถานเวียงลอนั้น ปัจจุบันได้มีการขุดค้นและบูรณะพื้นที่โบราณสถานซึ่งมีมากกว่า 27 แห่ง ในพื้นที่และปัจจุบัน ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการพัฒนาเพื่อที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยชาวบ้านได้ร่วมกันที่จะ นำรถจักรยานยนต์พ่วงบริการให้กับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเที่ยวชมโบราณสถาน ที่อยู่บริเวณโดยรอบ ที่มีการบูรณะได้และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาอีกแห่งหนึ่งที่มีความเก่าแก่