รมช.กระทรวงเกษตรฯ นำเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 จังหวัด ลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล ติดตามการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณห้องประชุม กฟผ.และสันเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า , นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามด้วย นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ นำเกษตรกร 250 คน จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 จังหวัด ลงพื้นที่ดูสภาพน้ำและปริมาณน้ำเก็บกัก ที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก และเตรียมออกมาตรการขอให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกในบางลุ่มน้ำ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเขื่อนภูมิพล พร้อมแผนการระบายน้ำของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ ในแต่ละวัน

นายประภัตร โพธสุธน กล่าวว่า จากสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร การนำเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่ดูสภาพน้ำและปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนภูมิพล เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและรับทราบข้อมูลว่า ปริมาณน้ำของเขื่อนภูมิพลในขณะนี้ อาจจะไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากหรือปลูกข้าวนาปรังได้ เกษตรกรคงจะต้องปรับเปลี่ยนหันไปปลูกพืชอื่นๆแทน ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการแล้วว่า แต่ละพื้นที่ควรปลูกพืชชนิดใดถึงจะเหมาะสม

อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ขอให้ชะลอการปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ที่มีฝนตกตามปกติ ซึ่งคาดว่าน่าจะหลังเดือนกันยายนไปแล้ว ทั้งนี้หากจังหวัดใดเกิดประสบปัญหาภัยแล้ง ก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนออกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้มีเวลาในการกักเก็บน้ำ และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป
รายงานแจ้งว่า สถานการณ์น้ำล่าสุดเในวันนี้ ขื่อนภูมิพล วันนี้ มีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 4,691 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35% มีน้ำใช้การได้เพียง 892 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้า 5.45 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ ไปในพื้นที่ท้ายเขื่อน วันนี้ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร

เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว