สโมสรไลออน์พิษณุโลก ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจ มอบ รพ.ชาติตระการ

อาจารย์ คนึงนิจ นาสมใจ นายกสโมสรไลออนส์ พิษณุโลกภาค 310 a 2 ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุนตะกร้าเส้นพลาสติกรูปแบบต่างๆ เพื่อนำรายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจเรียนฟรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่3-4สิงหาคม2562 ในเวลา 10.00-17.00 นฺ ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี พิษณุโลก
ในโอกาสครบรอบก่อตั้งก้าวสู่ปีที่ 41 องค์กรการกุศลสากลไม่หวังผลกำไรได้รับประสานงานจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกข อรับการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือดเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดมูลค่า 480,000 บาท

โดยสโมสรได้จัดกิจกรรมการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)ได้รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 150,000 บาทและวันที่ 17 กรกฎาคม2562 ระดมทุนได้เงิน 174,070 บาท ซึ่งยังไม่พอเพียง
สโมสรไลออนส์พิษณุโลก ภาค310 a 2 ได้ดำเนินการระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจโดยรวมตัวกับคณะจิตอาสาช่วยกันสอนและสานตะกร้าเส้นพลาสติกรูปแบบต่างๆจำหน่ายและเพื่อบอกบุญแก่ผู้สนใจที่จะสนับสนุนซื้อตะกร้าหรืองานประดิษฐ์ต่างๆเป็นผลงานจากการสอนอาชีพสานตะกร้า ประดิษฐ์มาลัยกรผ้าขาวม้า ถุงมารักษ์โลก ประชาชนฟรีผลงานการประดิษฐ์เยี่ยมชมได้ที่ร้านจิตใจดีใต้สะพานลอยหน้าวัดราษฎร์บูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โดยสโมสรได้จัดกิจกรรมสอนอาชีพประชาชนผู้สนใจเรียนรู้ฟรีประสานงานได้ที่ไลออนพิมลธรรม พรหมาเลขาธิการสโมสรไลออนส์พิษณุโลกโทร 086-925-5543 ไลออนวันเพ็ญ สมบัน โทร 089-643-7752 ไลออนปฏิพร สิงห์โตทอง โทร 086-937-4130 ไลออนยุพา ปุ่นน้อยโทร 081-041-4933 ไลออนจเร อ่อนอุดม โทร081-786-9409
ไลออนศรีนวล มากคำ โทร 089-703-5750
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่…ไลออน
อาจารย์คนึงนิจ นาสมใจนายกสโมสรไลออนส์พิษณุโลกภาค310 a 2 ปีบริหาร 2561-2562,2562-2563. โทรศัพท์ 081-973-4192