เชียงราย เผาของหนีภาษีและของปลอม

วันที่ 19 ก.ค. 2562 บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมฝ่ายสืบสวน ปราบปรามศุลกากรแม่สาย ได้นำของกลาง ที่ผิดกฎหมายทางศุลกากร เช่นบุหรีไฟฟ้า ,เวชภัณพ์ยา ,เลื่อยโซ่ยนต์ และสินค้าละมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ร่ม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ,กระเป๋า ,ผ้าเบรก เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการ ทางคดีแล้วเสร็จ รวม 62 แฟ้มคดี มีมูลค่าทางเศษฐกิจ 11,098,827 บาท ทำการเผาทำลาย และฝังกลบ

ซึ่งสินค้าผิดกฎหมาย และละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งหมดที่เผาทำลาย ฝ่ายสืบสวนปราบปราบศุลกากรแม่สาย ทำการตรวจยึด ได้ในพื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามกับ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และสินค้าทั้งหมด ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากแหล่งผลิตในประเทศจีน