ตำรวจพะเยา แถลงผลระงับยับยั้ง แก้ไขปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์

วันที่ 19 ก.ค 62 ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงสภาพรถ การกระทำผิดกฎหมายจราจรโดยเฉพาะจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิดกฏหมายรวมทั้งดัดแปลงสภาพ ตลอดจนร้านซ่อมร้านขายอุปกรณ์แต่งรถ หรือสถานประกอบการที่ดัดแปลงสภาพร ถโดยสามารถยึดรถจักรยานยนต์และของกลางซึ่งเป็นท่อไอเสียดัดแปลงสภาพจำนวนมาก

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พลตำรวจตรีอดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัดจังหวัดพะเยา จำนวน 9 สถานีตำรวจภูธร ร่วมกันนำของกลางซึ่งประกอบด้วยรถจักรยานยนต์จำนวนรวมมากกว่า 100คัน รวมทั้งท่อไอเสีย ที่มีการดัดแปลงสภาพจำนวน 354 ท่อน ออกมาทำการแถลงข่าวหลังทางตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 5 ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือ

โดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยาสามารถจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยกรณีเด็กหรือเยาวชนไม่มีใบขับขี่สามารถจับกุมได้ 53 รายยึดรถ 53 คัน ทำทัณฑ์บนบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองจำนวน 42 ราย กรณีไม่มีใบขับขี่จับ  49 ราย ยึดรถ 30  คัน การตรวจยึดรถจักรยานยนต์ จับกุม 94 ราย ของกลางรถจักรยานยนต์  94 คัน ที่มีการดัดแปลงสภาพมีการตรวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่ในสังกัด 107 ครั้ง จับกุมรถจักรยานยนต์ได้ 80คัน

นอกจากนั้นยังมีการตรวจร้านซ่อม ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถ หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องจำนวน 185ร้าน ตรวจยึดท่อไอเสียจำนวน 359ท่อน

โดยพลตำรวจตรีอดุลย์ ดรุณเพท ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้มีกับมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจยึดจับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา เด็กเยาวชนที่มีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น ตลอดจนดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นทางตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว