สิ่งแวดล้อม

จังหวัดตาก ขอสนับสนุน ฮ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ มีผลปฏิบัติตั้งแต่ 16 เมษายน นี้

จังหวัดตาก ขอสนับสนุน ฮ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ มีผลปฏิบัติตั้งแต่ 16 เมษายน นี้

นายปัญญารัตน์   รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตากเกิดความรุนแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 12  – 15 เม.ย.61 ตรวจพบจุดความร้อน (Hotsport ) ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางและ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันที่  12 เม.ย.ที่ผ่านมา พบจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จำนวน 205 จุด ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ท.วิจักขฐ์   สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการกองอำนวยการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้ามาตั้งฐานปฎิบัติการในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และได้ให้คำแนะนำกับจังหวัดตาก โดยขอให้นำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาช่วยในการปฎิบัติการยังยั้งการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูงชัน ยากต่อการเข้าปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ในภาคพื้นดิน

ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการกองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับการสนับสนุน ฮ. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามแผนปฏิบัติการบินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close