3 รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ แก้วิกฤตภัยแล้งเร่งด่วน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อแก้วิกฤตภัยแล้งเร่งด่วน พร้อมให้ประชาชนมีวินัยในการใช้น้ำ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้ว่าราชการทั้ง 7 จังหวัด และคณะ ลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังการบริหารจัดการน้ำ

โดยข้อมูลของวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ขณะนี้เขื่อนสิริกิติ์ มีระดับน้ำพร้อมใช้งาน 517.35 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 7.77% สามารถรับน้ำได้อีก 6,142.65 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64.59% แผนการระบายน้ำวันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญวิกฤตภัยแล้ง มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำทุกเขื่อน โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนลงมาจนถึงเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำอยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งกองทัพ กรม กองต่างๆ ร่วมออกมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน สิ่งสำคัญที่สุด คือการทำการเกษตร จึงได้ประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเจาะน้ำบาดาลแล้ว และประสานไปยังกรมฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ทราบถึงผลกระทบจากปัญหาเรื่องภัยแล้ง จึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง เน้นการลงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยตรง จึงฝากถึงประชาชนให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด มีวินัยในการใช้น้ำ ไม่รอหน่วยงานภาครัฐ แก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว ต้องร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้อุปโภคบริโภคเอง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน