อาชญากรรม

ป.ป.ช. ฟันทุจริตอาจารย์จังหวัดน่าน อมเงินทุนการศึกษา คุก 12 ปี

ป.ป.ช. ฟันทุจริตอาจารย์จังหวัดน่าน อมเงินทุนการศึกษา คุก 12 ปี

กรณีนายสายันต์ เคร่งครัด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านพฤติการณ์ : เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีทุจริตเงินทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฏร์ โดยเมื่อปี 2544 มีเด็กนักเรียนได้รับทุนจำนวน 2 คน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้เบิกถอนเงินของเด็กนักเรียนทั้งสอง แต่มิได้นำไปจ่ายให้กับเด็กทั้งสองครบตามจำนวนที่เบิกถอน และปี 2546 มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 4 คน โดยผู้ถูกกล่าวหาบอกว่าได้รับทุนละ 2,000 บาท แต่เด็กนักเรียนบอกว่าได้รับทุนละ 3,000 บาท การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

เบื้องต้น อัยการจังหวัดน่านสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาล ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหา 12 ปี 16 เดือน นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

เครดิต :สำนักข่าวอิศรา. ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close