ข่าวศิลปวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลตำบลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่บริเวณลานพิธีถนนคนเดินเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สิบตำรวจเอกสุชาติ ชมสา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำปาด เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาปาด สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอน้ำปาด

นอกจากนั้น มีขบวนแห่เครื่องสักการะศิลปวัฒนธรรมของชาวอำเภอน้ำปาด มายังลานพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยในงานได้จัดให้มีซุ้มอาหารของแต่ละชุมชนและมีผู้สูงอายุในชุมชนร่วมงานกว่า 1 ร้อยคนด้วยกัน


สิบตำรวจเอกสุชาติ กล่าวว่า ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำปาดนั้นได้จัดมาตั้งแต่ ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วมยี่สิบแล้ว เป็นการแสดงออกถึงการเคารพบุพการีเคารพต่อบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองน้ำปาดมา


ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close