แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบถนนประเภท Para Soil Cement


วันที่ 10 มกราคม 2561 พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในการส่งมอบถนนประเภท Para Soil Cement สายบ้านกลาง-นายาง ม.4 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ก่อสร้าง ที่วัดนายาง อ.พิชัย

โครงการดังกล่าว สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางสัญจร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. ที่มีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินการในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน โดยแนะนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น และพิจารณาคัดเลือกเส้นทางที่ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังและมีการชำรุด ซึ่งจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน

กองทัพบกจึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 จัดหน่วยทหารช่างสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือช่างดำเนินการ จำนวน 78 เส้นทางในพื้นที่ 11 จังหวัด รวมระยะทาง 1,704.3 กิโลเมตร ถนนยางพาราดินซีเมนต์ จำนวน 885,411 ตารางเมตร ปริมาณยางพาราที่ใช้ 1,859 ตัน โดยมีกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, พะเยา, แพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 21 เส้นทาง

ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเส้นทางสายบ้านกลาง-นายาง ม.4 ต.นายาง อ.พิชัย ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร และเส้นทางในพื้นที่ อ.ตรอน อ.ฟากท่า และ อ.บ้านโคก รวมทั้งสิ้น 7 เส้นทาง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนนายาง และโรงเรียนนาอิซาง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ, ผู้มีรายได้น้อย ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยทหารช่าง แสดงถึงขั้นตอนและการควบคุมมาตรฐานงานต่างๆ ในการก่อสร้างถนน การแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อป รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้มาทำการตรวจรักษา และฝังเข็มให้กับชาวบ้าน ที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน