นายกเล็ก เมืองอุตรดิตถ์ ลังเลลงเลือกตั้ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ หรือ “นายกกล้วย” รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า รักษาการในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มานานกว่า 3 ปีแล้ว และยังไม่ได้คิดว่า หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้ จะยังลงรับสมัครหรือไม่ และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไร ส่วนเรื่องที่อดีตนายกเทศมนตรีแห่งหนึ่ง ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้แจงและให้ปากคำต่อ ป.ป.ช.ไปแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งผลมาว่า จะออกมาอย่างไร แต่เรื่องร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ไม่มีผลต่อการตัดสินใจว่า จะลงอีกสมัยหรือไม่

นายสำราญ กล่าวว่า สิ่งที่อาจจะทำให้ตัดสินใจวางมือทางการเมือง มีเรื่องเดียวคือ การทำงานให้กับพี่น้องประชาชน ที่มีระเบียบขั้นตอนที่ล่าช้ายุ่งยากมากยิ่งขึ้น โครงการแต่ละโครงการก่อนจะดำเนินการจะมีหลายขั้นหลายตอน บางครั้งบุคลากรที่อายุมากขึ้น ทำให้การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบราชการไม่ทัน ต้องส่งไปอบรมเรียนรู้กันใหม่ และกว่าจะเรียบร้อยก็ไม่ทันกับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบระเบียบราชการใหม่ในบางเรื่องบางขั้นตอนนั้น อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงก็เพื่อทำให้ระบบรัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณของทางราชการ แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทันกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการความรวดเร็วและทันท่วงที

“หากวางมือทางการเมือง ผมก็มีเวลาทำงานให้กับตัวเองมากขึ้น หากถูกรางวัลที่ 1 มีเงินพอใช้หนี้ ผมจะเลิกเล่นทันที เพราะทุกวันนี้หนี้สินผมมีมากขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะมาเล่นการเมือง แต่วันนี้ยังอยู่ในหน้าที่ก็ต้องสร้างและทำงานให้กับประชาชนต่อไป หากใกล้เวลาเลือกตั้งจริงๆก็จะตัดสินใจอีกครั้งว่า จะลงอีกหรือไม่” นายสำราญ กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน