พิษณุโลก สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สำรวจไฟไหม้อุโบสถ วัดราชบูรณะ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นางสาวนาตยา ภูศรี นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และนายประพันธ์ พักตร์เขียว หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธชินราช เข้าสำรวจและเก็บภาพสภาพความเสียหายภายใน อุโบสถ โบราณสถานภายใน วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก

หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณโต๊ะหมู่บูชา และทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำปกคลุมบริเวณะภาพจิตกรรมฝาผนังและองค์พระหลวงพ่อทองขาว

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการบูรณะภาพจิตกรรมฝาผนัง ออกจากภายในอุโบสถก่อน ขณะเดียวกันได้ทำการบันทึกถ่ายภาพ สภาพความเสียหายทั้งหมด เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งอธิบดีกรศิลปากรทราบเรื่อง และมอบหมายให้ นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดีได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด จากเหตุไฟไหม้โต๊ะหมู่บูชาในอุโบสถครั้งนี้ ว่าจะต้องใช้วิธีการบูรณะใหม่อย่างไร และส่วนใดบ้าง เนื่องจาก ภาพจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ระหว่างการบูรณะบางส่วนได้บูรณะแล้ว แต่จะต้องเร่งบูรณะใหม่โดยเร็ว ไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้นานได้ เพราะสีดำจะเกาะติด

พระครูสิทธิธรรมวัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ กล่าวว่า ยอมรับความผิดพลาด ซึ่งพระสงฆ์วัดราชบูรณะเอง ประมาทเลินเล่อ ด้วยการมีสติก็คงไม่เกิดขึ้น นับจากนี้คงไม่ปล่อยปะละเลย ประมาทเลินเล่ออีกต่อไป ครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคดี ที่ไฟดับลงเอง ไม่ลุกลาม ไปถึงองค์หลวงพ่อทองขาวเพียงแต่มีคราบเขม่าสีดำเกาะติด ส่วนพรมวางอยู่ตรงหน้าก็เสียหายเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นโครงสร้างอุโบสถเสียหาย

ในวันที่ 20 กรกฎาคม นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร จะลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผลว่า จะต้องใช้วิธีบูรณะอุโบสถ วัดราชบูรณะ ด้วยวิธีการอย่างไร และต้องใช้วิธีการจัดการกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เต็มไปด้วยเขม่าสีดำอย่างไรบ้าง เพราะความเสียหายครั้งนี้ ไม่สามารถประเมินได้

อนึ่งอุโบสถวัดราชบูรณะเป็นโบราณสถานเก่าแก่สมัยสุโขทัยตอนปลาย ส่วนจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 27 กันยายน พ.ศ. 2479 บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะ ปี 2528 บูรณะวิหารหลวง ปี พ.ศ. 2530 อนุรักษ์ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ และปี 2533 ได้บูรณะเจดีย์หลวง ล่าสุดมีนาคมปี 62 เพิ่งบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถหลวงพ่อทองขาวแต่กลับเกิดไฟไหม้เสียก่อน