“ไม่ปลูกฝิ่น”รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย พร้อมด้วย ผกก.สภ.แม่ตื่น ,หน่วยพัฒนาป่าไม้อมก๋อย นายก อบต.แม่ตื่น ประชาคมราษฎร

พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย พร้อมด้วย ผกก.สภ.แม่ตื่น ,หน่วยพัฒนาป่าไม้อมก๋อย , นายก อบต.แม่ตื่น , ร่วมประชาคมราษฎร บ.เลอะตอ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จว.ช.ม.

เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการไม่ปลูกฝิ่น รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด, ผกก.สภ.แม่ตื่น ได้ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่, นายก อบต.แม่ตื่น ชี้แจงเรื่องการสร้างความเข้มแข็งโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปปส.ภาค 5

ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.ลว.พิทักษ์ป่า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันปราบปรามทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ พร้อมนี้ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา แก่วัดยางเปียง ต.ยางเปียง ,วัดจอมแจ้ง ต.แม่ตื่น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม