พะเยา ปิดประตูน้ำที่สถานีประมง  น้ำในกว๊านพะเยาแห้งแล้งเหลือเพียง 9.45 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดปริมาณน้ำเหลือเพียง 9.45 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

ที่บริเวณประตูน้ำในสถานีประมงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นประตูน้ำที่ใช้ระบายน้ำในกว๊านพะเยา ปัจจุบันมีสภาพที่แห้งขอด ต้องทำคันดินกั้นน้ำไว้ไม่ให้รั่วซึมออกไป แต่ท้ายน้ำยังคงมีน้ำเล็กน้อยเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ภายในลำน้ำอิง ทางด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพน้ำ ที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา โดยได้ส่งนักวิชาการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาทุกสัปดาห์ จากที่ตรวจสอบเดือนละครั้ง

โดยล่าสุดสถานการณ์ภัยแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดพะเยาเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งน้ำในการอุปโภคบริโภคจำนวนหลายแห่ง ที่เริ่มจะได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้เร่งที่จะเข้าทำการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น

นาย ปราโมกข์ ปิงเมือง นายช่างชลประทาน อาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทาน พะเยา กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบไปทั่ว โดยเฉพาะแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญ ในพื้นที่ เช่น กว๊านพะเยา จากเดิม ที่เคยกักเก็บน้ำได้ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบัน ได้แห้งขอด หายไปเหลือเพียง 9.45 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำในก๊วนพะเยาเหลือเพียงเล็กน้อย และทางชลประทานพะเยาก็ได้ทำการปิดกั้นประตู ระบาย น้ำ กว๊านพะเยา เพื่อรักษากักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ขอฝากเตือนประชาชนทั่วไป ช่วยกันใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด เพราะสถานการณ์ เกี่ยวกับเรื่องน้ำ ก็ยังคงประสบปัญหากันอยู่ เนื่องจากฝนได้ทิ้งช่วง ทำให้น้ำตามแหล่งกักเก็บน้ำ ต่างๆ แห้งและลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่องดังกล่าว

นายสมชาติ ธรรมขันทา. ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา
กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยา ยังไม่ถึงเข้าขั้นวิกฤต แต่ปริมาณก็ได้ลดลง เพราะสถานการณ์ภัยแล้ง ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พะเยา ก็ได้ทำการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของน้ำกว๊านพะเยา ที่ผ่านมา ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 ครั้งต่อ 1 เดือน สำหรับปัจจุบันได้ตรวจค่าคุณภาพน้ำ สัปดาห์ละครั้ง พร้อมกับเฝ้าระวังเรื่องค่าออกซิเจนในน้ำ และค่าแอมโมเนีย ที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็ได้ทำการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำในกว๊านพะเยา ตลอดเวลา