“นางงามพิษณุโลก”คัดเลือกสู่เวทีนางสาวไทย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 19.00 น.ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานการประกวดนางงามพิษณุโลก โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานผู้อำนวยการการจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อคัดเลือกนางงามไปสู่เวทีประกวดนางสาวไท มีสาวงามที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดพิษณุโลก เข้าประกวด จำนวน 35 คน

ผลการตัดสินคณะกรรมการ
นางสาวภัคจีรา เหลือพร้อม หรือ “หนูนา” หมายเลข 19 ได้รับรางวัลนางงามพิษณุโลก พร้อมมงกุฏ สายสะพาย​ ช่อดอกไม้ เงินรางวัล 30,000 บาท และตั๋วเครื่องบิน กทม.-พิษณุโลก และต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรรณิกา อ่องไพฑูรย์ หมายเลข 17 ได้รับรางวัลสายสะพาย​ ช่อดอกไม้​ และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-พิษณุโลก

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิริเพชรไพลิน โกวิทยานนท์ หมายเลข 18 สายสะพาย​ช่อดอกไม้ และเงินรางวัล 10,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.-พิษณุโลก นอกจากนั้นยังรางวัลขวัญใจประชาชน​ 10,000 บาท จากการช่อดอกไม้ของผู้ร่วมงาน

 

สำหรับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวชนิดา แย้มศรี หมายเลข 1 และนางสาวอริสรา รุ่งศิริพรชัย หมายเลข 7 ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-พิษณุโลก ส่วนนางอริสรา ยังได้รับรางวัล”ขวัญใจสื่อมวลชน”อีกด้วย โดยได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดการประกวดนางสาวไทยมาเป็นเวลายาวนาน เป็นเวทีที่ทรงคุณค่า มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการประกวดที่เลือกเฟ้นหาสาวงามทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเข้าสู่เวทีนางสาวไทย