เทศบาลเมืองพะเยา จัดแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจำนวน 14 ชุมชนรวมทั้งภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัด ขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวน 14 ขบวน เวลาเริ่มขบวน ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ หน้า ร้านค้าชุมชน หนองระบู ไปตามถนนผ่านหน้าตลาดสด อาเขต จนถึงสี่แยกประตูเหล็ก และเลี้ยวซ้ายเข้าไปถนน ชายกว๊าน จนถึงบริเวณลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา

ทั้งนี้ทางน.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกัน อนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี ของการแห่เทียนเข้าพรรษา ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษา ได้มีขบวนของแต่ละชุมชนมีการจัดริ้วขบวนเดิน ร่วมกับขบวน เทียนพรรษา ซึ่ง แต่ละชุมชนก็ได้ทำการตกแต่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่ ในครั้งนี้ ฉันอยากสวยงาม

บรรยากาศการแห่เทียน ภาษา ในวันนี้ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาพบว่า ในช่วงบ่ายมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่ร่วมเดินขบวนต้องกางร่ม เพื่อป้องกันแสงแดด อันร้อนแรง ตลอดทั้งวัน