นอภ.เมืองพิษณุโลก จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อุทิศถวายพระราชกุศล และยกเสาเอกบ้านพักผู้ด้อยโอกาส

 

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน  อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

โดยมี นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายประเชิญ สุขเกษม นายก อบต.ไผ่ขอดอน นายสมาน นวลเกิด กำนันตำบลไผ่ขอดอน  ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น ร.ท.มาโนชน์ รุ่งวิรัตน์ ผู้แทนจากกองพันทหารม้าที่ 9 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพในด้านต่างๆ พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การแพทย์พื้นฐาน ทันตกรรมพื้นฐาน บริการตรวจตา สุขภาพจิตเคลื่อนที่ แนะนำและฝึกอาชีพและบริการอื่นๆ

ต่อมาวันเดียวกัน นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายมานิตย์ หมอนทอง กำนันตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้าน , สารวัตรกำนัน , ผู้แทนจาก กองพันทหารม้าที่ 9 , กลุ่มจิตอาสา และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านไฟไหม้ ของนางบุญสม แก้วพระอินทร์ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามสูง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

หลังจากได้ดำเนินการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว ได้เริ่มดำเนินการยกเสาเอกและก่อสร้างบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากกำลังพล กองพันทหารม้าที่ 9 ราษฎรในพื้นที่และกลุ่มจิตอาสาร่วมดำเนินการสร้างต่อไป และได้มอบให้กับนาย ชัยมงคล คำตา อายุ 34 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง ราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวนายชัยมงคล ซึ่งต้องเลี้ยงดูบุตรชายอีก 2 คน อีกด้วย