“ตุ้มกุ้ง”อาชีพหากุ้งฝอยสร้างรายได้ชาวอำเภอแม่ใจ

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำเอาตุ้มหรือไซ เข้าทำการดักกุ้งฝอย บริเวณหนองเล็งทราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ซึ่งชาวบ้านได้ทำการยึดอาชีพในการประมงเพื่อหากุ้งฝอย มาเป็นระยะเวลายาวนาน สร้างรายได้ โดยในแต่ละวันสามารถสร้างรายได้วันละ 500 ถึง 1,000 บาท

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใจ และตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต่างทำการเข้าทำการเก็บกู้ตุ้มกุ้ง หรือไซกุ้ง ที่เขาทำการติดตั้งไว้บริเวณหนองเล็งทราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของอำเภอแม่ใจ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลาจึงทำให้ อาชีพการประมงของชาวบ้านในพื้นที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละวันชาวบ้านจะนำตุ้มกุ้งหรือไซดักกุ้ง เข้าทำการดักวางไว้บริเวณในหนองน้ำเป็นจำนวนมาก และในรุ่งเช้าก็จะทำการเก็บกู้ ซึ่งในแต่ละวัน จะสามารถหากุ้งฝอยได้คนละอย่างน้อยมากกว่า 2 กิโลกรัม และในช่วงเดือนกันยายน- เดือนมีนาคมก็จะสามารถหากุ้งฝอยได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 250 บาท

โดยนางสมถวิล ไชยา อายุ 44 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ระบุว่าอาชีพการหากุ้งฝอยของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ติดอยู่ติดกับหนองเล็งทรายแห่งนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากการหากุ้งฝอยที่นี่จะหาได้เฉลี่ยวันละประมาณ มากกว่า 2 กิโลกรัม โดยกุ้งฝอยที่นี่จะเป็นกุ้งฝอยที่มีตัวโตและใส เป็นที่นิยมของผู้ที่ซื้อไปนำไปประกอบอาหารโดยทุกวันจะมีผู้เดินทางมารับซื้อและหากคนไหนที่สะดวกจะนำไปขายที่ตลาดก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้น และกุ้งฝอยที่นี่จะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และถือเป็นแหล่งที่สามารถหากุ้งฝอยได้มากที่สุดในจังหวัดพะเยา

สำหรับกุ้งฝอยที่นำไปจำหน่ายเป็นกุ้งเต้นกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งหนองเล็งทรายแห่งนี้ จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้วันละไม่ต่ำกว่า 500 ถึง 1000 บาทโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกันยายน จนถึงมีนาคม จะมีกุ้งฝอยเป็นจำนวนมากและชาวบ้านก็จะหากันได้จำนวนมากไปด้วยสัมภาษณ์… นางสมถวิล ไชยา อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา