ที่ดินราชพัสดุ รอบสนามกีฬานานาชาติ แม่สอด ถูกบุกรุกหวั่นกระทบการจัดกีฬา อปท.เหนือ


คนแม่สอดจี้ขอให้เทศบาลนครแม่สอดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรังวัดพื้นที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน หลังถูกบุกรุก หวั่นกระทบการจัดกีฬาอปท.ภาคเหนือ เพราะทางเข้า 2 เมตร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก นำโดยนายเทอดเกียรติ์ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ทำหนังสื่อถึงนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดตาก ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน โดยรอบ และรังวัดที่ดินโดยคลาดเคลื่อน หรือ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย (ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

หลังจากที่ประชาชนพื้นเพเดิม ที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน และโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่างออกมาร้องขอให้เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการตรวจสอบรังวัดใหม่ เพราะสภาพโดยรอบสนามกีฬา เปลี่ยนไปมากชัดเจน มีเอกชน และภาครัฐไปปลูกที่อยู่อาศัย ถมดิน แสดงความเป็นเจ้าของ และเอกชนบางรายถึงมีการออกเอกสารที่ดินได้

จึงตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่ จึงขอให้มีการรังวัด และตรวจสอบพื้นที่ใหม่ ขณะเดียวกันในส่วนของเทศบาลนครแม่สอด ก็ถูกบุกรุกทางด้านประตู ที่เป็นทางเข้าไปสนามกีฬา จากเดิม มีทางเข้ากว้างมากถึง 45 เมตร แต่ปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 2 เมตร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หนังสือ ที่ทางเทศบาลนครแม่สอดได้ส่งไปยังจังหวัดตาก ระบุว่า เมื่อปีพ.ศ. 2551 ทางเทศบาลได้ขออนุญาตใช้ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน จำนวน 23 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา เพื่อใช้สร้างโรงเรียนเทศบาล 5 ฯ และใช้พื้นที่ 32 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา สร้างสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เฉพาะพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้แสดงความวิตกว่า หากยังไม่ได้รับการแก้ไขในพื้นที่ทางเข้าสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน จะส่งผลกระทบต่อ การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 “ นครแม่สอด อากาซา เกมส์ ” ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2562 ที่ทางเทศบาลนครแม่สอด รับเป็นเจ้าภาพ

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลนครแม่สอดชี้แจง เรื่องการบุกรุกที่ดินของเอกชน ในพื้นที ที่ทางเทศบาลนครแม่สอดได้รบอนุญาต จึงรีบทำหนังสือถึงจังหวัดตาก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ รังวัดที่ดินใหม่ และก่อนหน้านี้ยังมีการทำประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สอด และตำบลแม่ปะ ต่างขอร้องให้ทางเทศบาลดำเนินการตรวจสอบ และทำการรังวัดที่ดินใหม่โดยด่วน เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว