เพชรบูรณ์ จัดงาน “มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์” 19-27 ม.ค.นี้

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์”ประจำปี 2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุก ๆ ด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในปีนี้มีความยิ่งใหญ่ภายใต้การส่งเสริม รักษา และต่อยอด ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันล้ำค่าของเมืองเพ็ชรบุระ สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 จำนวน 17 คณะทำงาน ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม เพื่อให้การจัดงานประเพณีในครั้งนี้ มีความยิ่งใหญ่ 

โดยกิจกรรมการจัดงานสำคัญ ๆ ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ การจัดตลาดนัดมะขามหวาน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการสืบสานวัฒนธรรมชาวนครบาลในลานวัฒนธรรม ที่จะเป็นจุดที่ผู้เที่ยวชมงานจะได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก ได้ชิมอาหารพื้นเมืองเพชรบูรณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง ช้อปของฝากของที่ระลึก และ แช๊ะ กับการถ่ายแบบในบรรยากาศไทยๆ สไตล์ สาว หนุ่ม นครบาลเพชรบูรณ์ และไทยถิ่นเพชรบูรณ์ นอกจากนั้น ยังจะได้มีโอกาสทำบุญกุศล ที่จะได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 

อีกทั้งได้ร่วมบุญด้วยการซื้อสลากกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารกับกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปีนี้ กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิมพ์ขึ้น จำนวน 100,000 ฉบับ จำหน่ายในราคาฉบับละ 80 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัลจากสลากกาชาด

วิริทธิ์พล เพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว