ชาวไทยภูเขา “เผ่าปกากะญอ” นำช้างแห่เทียนพรรษา ถวายวัด สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ร่วม ถวายเทียนพรรษาตามหัววัด ต่างๆในพื้นที่ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยที่บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ ต่างร่วมแต่งกายชุดชนเผ่าอย่างสวยงาม ซึ่งมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา โดยนำช้าง จำนวน 5 เชือก แต่งชุดอย่างสวยงาม ร่วมขบวนแห่ ในครั้งนี้

ซึ่งในแต่ละปี พี่น้องชนเผ่าปกากะญอ ต่างร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การแห่เทียนพรรษา ในช่วงวันเข้าพรรษา เช่นเดียวกัน พี่น้องชนเผ่าปกากะญอ ในพื้นที่ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ต่างร่วมแต่งกายชุดชนเผ่า นำเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน นำไปถวายวัด

โดยเฉพาะที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยทีมู ซึ่งมีพระครูวิจิตรวัฒนวิธาน หรือครูบาแก้ว กาวิโร พระเกจิชื่อดังของจังหวัดตาก ที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชนเผ่า ในพื้นที่ จังหวัดตาก ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญรับศีลรับพร เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น