2 ศิลปินแห่งชาติ “วงคาราบาว” ร้องเพลงโปรโมท งานส่งเสริมสินค้ากล้วยและ OTOP กลุ่มจังหวัดเหนือล่าง 1

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก กำหนดจัดงาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019″ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้ากล้วยผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โดยมีกิจกรรม การจำหน่ายสินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 การจัดนิทรรศการ เทคโนโลยีนวัตกรรม สายพันธุ์กล้วยวัฒนธรรมความสัมพันธ์คนกับกล้วยการประกวดผลผลิตกล้วยการประกวดธิดาตานี การประกวดอาหารที่ทำจากกล้วย ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจ Business Mlatching Banana & OTOP และการแข่งขันจักรยานแรลลี่

สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกับ 2 ศิลปินแห่งชาติ “วงคาราบาว” เป็นผู้สร้างสรรค์บทเพลงกล้วยบทเพลงขับร้องโดยแอ๊ดคาราบาว “ยืนยง โอภากุล” ศิลปินแห่งชาติ เรียบเรียงดนตรี โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งวงคาราบาว ประพันธ์คำร้องโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

บทเพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างผลไม้กล้วยกับคนไทย ตลอดจนความหลากหลายของกล้วยในพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่างและการพัฒนาแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนผลักดันด้านการค้าการลงทุน การเกษตรด้านอื่นๆ ขับเคลื่อนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาค