ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาว ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 109 รูป ที่ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงช่วยกันทำลงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

ในช่วงเย็นของวันนี้(16 ก.ค.) จะมีกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 จังหวัดพะเยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โดยกิจกรรม จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม โดย จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ก่อนจะร่วมกันเวียนเทียนทางน้ำ โดยการนั่งเรือพายไปประกอบพิธี ณ บริเวณวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน