พะเยา ชาวบ้านกว่า300คนยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ แม่เมาะ โครงการพระราชดําริ

703

พะเยา ชาวบ้านกว่า300คนยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ แม่เมาะ โครงการพระราชดําริ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2162 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา นายเสริมศักดิ์ จันทนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยชาวบ้านในตำบลปง กว่า 300คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ตามที่กรมชลประทานได้มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริท้องที่ตำบลปง อำเภอปงจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสามารถบรรจุน้ำได้จำนวน 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตรโดย คาดว่าเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์มีน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งจะมีเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 8 หมู่บ้านจำนวน 1,250 ครัวเรือนมีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 6,500 ไร่โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้ทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องที่ตำบลปง อำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรได้รับประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวต่อไป

หลังจากทางหัวหน้าส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือ จากกลุ่มตัวแทนชาวบ้านแล้ว ก็จะทำเรื่องยื่นเสนอ ให้กับทางส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว