ข่าวสังคมไม่มีหมวดหมู่

จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ร่วมทำความสะอาดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด รับช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ร่วมทำความสะอาดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด รับช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายอูทูหลิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา จากจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ผนึกกำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทำความสะอาด สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง เนื่องจากจะมีราษฏรและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านพรมแดน เป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่บนสะพานมิตรภาพและพื้นที่สาธารณะต่างๆ ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์อันดี ของส่วนราชการและราษฏร ทั้งสองประเทศ

 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่ากิจกรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทำความสะอาดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ พร้อมใช้โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ พูดคุยข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน และสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close