พิษณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน จับมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พัฒนาวิชาชีพชุมชน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก

โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ไผ่ขอดอน, นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ภายในงานจัดกิจกรรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน อาทิเช่น สาธิตการทำผลิตงานสานจากเส้นพัสติก การผสมเครื่องดื่ม การทำเครื่องหอม สมุนไพรจันทร์ การทำข้าวขาหมู การสรีนภาพด้วยกราฟิก กิจกรรมด้านบริการ อาทิเช่น ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น