นอภ.เมืองพะเยา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานบริการก่อนเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายปกครองพะเยา” ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานบริการก่อนเทศกาลเข้าพรรษา โดยนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เกตสระชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เมืองพะเยาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพะเยา, จนท.ทหาร มทบ.34, กอรมน.จังหวัดพะเยา จนท.สรรพสามิตจังหวัดพะเยา,จนท.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพะเยา, พมจ.พะเยา, สถานพินิจจังหวัดพะเยา และสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาก่อนเทศกาลเข้าพรรษา

ได้เข้าทำการตรวจร้าน”เเบล็คชิพ” เลขที่ 648/10 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา พบว่าได้มีการจำหน่ายเบียร์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20 ปี โดยมีนายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20 ปี ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

แจ้งให้ร้านที่เปิดบริการ คล้ายสถานบริการให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หลังเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 15 ก.ค. จนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 17 ก.ค. ตามข้อสั่งการของจังหวัดและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558