ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  ร่วมใจน้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง จัดงาน “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก” โดยมี อ.สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นำทีมศิษย์เก่า คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4 และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม ด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองพิษณุโลก จากนั้นเคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคม ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลกทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี