พิษณุโลก นำร่องจัดตั้ง”ทนายความอาสา”ฟรีประจำโรงพัก ประเดิม ภูธร 125 แห่ง นครบาล 25 แห่ง

3252

พิษณุโลก นำร่องจัดตั้ง”ทนายความอาสา”ฟรีประจำโรงพัก ประเดิมนำร่อง ภูธร 125 แห่ง นครบาล 25 แห่ง


วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พ.ต.อ.กฤตธรรม อุทัยชัย ผู้กำกับ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธร ภาค 6 ร่วมเปิดการอบรมโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 6) แก่ทนายความอาสาประมาณ 200 คน ผู้ซึ่งจะปฏิบัติงานตามสถานีตำรวจต่างๆกว่า 200 คน ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยจัด “ปาฐกถาพิเศษ” เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นสถานีตำรวจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33 และ 34) และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562

นายกสภาทนายความ กล่าวว่า โครงการ”ทนายความอาสา”ประจำสถานีตำรวจ(โรงพัก) เป็นโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไก ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย มีมาตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานอย่างเหมาะสม จัดให้มีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย จากที่เคยมีประจำศาล กระทั่งได้จัดสรรงบประมาณ 70 ล้านบาท

 

 

ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เพื่อจัดสรร ค่าใช้จ่ายแก่ค่าทนาย เพื่อไปประจำสถานี นำร่องจำนวน 150 สถานี ทั่วประเทศ

สภาทนายความ เห็นว่างานให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชน ถือเป็นภาระสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหากฎหมายที่ตนเองกำลังประสบอยู่ สามารถคลี่คลายความเดือดร้อนเบื้องต้นได้ “ทนายความอาสา”ประจำสถานีตำรวจ มีหน้าที่เฉพาะให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ดบริการให้คำปรึกษาในช่วงเวลา 08.30 น. – 16.30 น. และช่วงเวลา 16.30 น. – 23.30 น.
กรณีประชาชนจำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาล สภาทนายความจะก็จัดให้ความช่วยเหลือจัดทนายที่ศาลได้ โดยให้ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ส่งมอบงานต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวว่า โรงพักทั่วประเทศไทยมีจำนวน 1,482 สถานี ซึ่งโครงการทนายความอาสา ได้นำร่องจัดทนายลงไว้ 125 แห่งในต่างจัดหวัด และ 25 แห่งในกรุงเทพ ซึ่งหลายภาคของประเทศได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ทนายความไปครบแล้ว ซึ่งพร้อมแล้ว เหลือเพียงแต่รองบประมาณรัฐจำนวน 70 ล้านบาทจัดสรรลงมาเพื่อว่าจ้างทนายไปประจำโรงพัก โดยที่ประชาชนได้รับบริการที่ปรึกษากฏหมายฟรีแน่นอน พร้อมส่งต่อไปยังทนายความอาสาที่มีอยู่ประจำศาลในหลายแห่งเป็นอยู่ปกติอยู่แล้ว

ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เพื่อจัดสรร ค่าใช้จ่ายแก่ค่าทนาย เพื่อไปประจำสถานี นำร่องจำนวน 150 สถานี ทั่วประเทศ

สภาทนายความฯ พิจารณาเห็นว่างานให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชน ถือเป็นภาระสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหากฎหมายที่ตนเองกำลังประสบอยู่ สามารถคลี่คลายความเดือดร้อนเบื้องต้นได้ “ทนายความอาสา” ประจำสถานีตำรวจ มีหน้าที่เฉพาะให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ดบริการให้คำปรึกษาในช่วงเวลา 08.30 น. – 16.30 น. และช่วงเวลา 16.30 น. – 23.30 น.

กรณีประชาชนจำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาล สภาทนายความจะก็จัดให้ความช่วยเหลือจัดทนายที่ศาลได้ โดยให้ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ส่งมอบงานต่อไป