“เด็กแว้น” กำแพงเพชร จับกุมสร้างความเดือดร้อนรำคาญ 235 คัน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่กองบังคับกานตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.นรดิษฐ์  เดชปกครอง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมชุดจับกุม ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นๆของรถจักรยานยนต์ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชน พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

โดยสามารถยึดรถจักรยานยนต์ทั้งจังหวัด จำนวน 235 คัน เปรียบเทียบปรับ ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 143 คัน ส่งดำเนินคดี สำหรับการแข่งรถบนถนนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กและเยาวชน หลงเดินไปในทางที่ผิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเสียหาย เสียเวลา สูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

พ.ต.อ.ระวีพรรษ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยพลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบ มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ สามารถลดปัญหาได้อย่างยั่งยืนมีการปฏิบัติเพิ่มเติมต่างจากจับกุมทั่วไปตามปกติ คือการขยายผลและบันทึกข้อมูลใช้กฎหมายที่มีอยู่ทุกฉบับนำมาปฏิบัติให้ครบวงจรของการกระทำความผิด ตั้งแต่ตัวผู้ขับขี่ ผู้จัด สนับสนุน ชักจูง ส่งเสริม ผู้ปกครอง สถานศึกษา สภาพยานพาหนะ พฤติกรรมการขับขี่ ร้านซ่อมแต่งรถ แหล่งซื้อขายอะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ร.บ.สาธารณสุข และคำสั่งคสช.

“โดยมีมาตรการป้องกัน ปราบปราม ขยายผล จัดเก็บข้อมูล และการรายงานในการจับกุมแต่ละครั้งให้มีการขยายผลในแต่ละความผิดให้ครบวงจร มีการบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่อย่างละเอียดเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลติดตาม เฝ้าระวังโทษ มีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน ทำประวัติ เชิญผู้ปกครองมาอบรมทำทัณฑ์บน เปรียบเทียบปรับ ดำเนินคดี” รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า

ทั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญและจะเข้าไปสืบสวนสอบสวน ติดตามตัวมาดำเนินการทันที โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การศึกษา ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ขนส่งจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุตสาหกรรม พาณิชย์ สาธารณสุข อาสาสมัคร กู้ภัยต่างๆ โดยจะมีการกดดันกวดขันดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่องจริงจัง