อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานการแข่งขันเซปักตะกร้อ คิงด้อม คัพ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแข่งขันเซปักตะกร้อ คิงด้อม คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นายชูพงษ์ แผนสนิท แอดมินเพจพิษณุโลกบ้านเรา นายเรวัตร พนาอุดมสิน ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงด้อมทัวร์จำกัด นายเกรียงศักดิ์ บุญศิลป์ ผู้จัดการบริษัทคิงด้อมทัวร์ จำกัด ร่วมพิธีเปิด


การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คิงด้อมคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บริษัทคิงด้อมทัวร์ และเพจพิษณุโลกบ้านเรา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 โดยมีทีมนักกีฬาชายจำนวน 20 ทีมและหญิงจำนวน 16 ทีม ร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 250 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

การแข่งขันชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 2 และ 3 ชาย จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเงินรางวัล จากบริษัทคิงด้อมทัวร์ ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 2 และ 3 หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาล บางระกำเมืองใหม่ พร้อมเงินรางวัลจากบริษัทคิงด้อมทัวร์