แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 30 ปี

เวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พิธีเนื่องในวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบปีที่ 30 ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้อดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ปฏิบัติราชการได้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น ได้ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และผ้าไตร  เจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ล

โดยมี พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ให้การต้อนรับ มี อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และกำลังพล เข้าร่วมพิธี

สำหรับกองพลพัฒนาที่ 3 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในการพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม นอกจากนี้กองพลพัฒนาที่ 3 ยังได้ร่วมผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและบ้านเมือง และการเอาชนะปัญหาภัยคุกคาม ตลอดจนสาธารณภัยและภัยพิบัติทั้งมวล