พิษณุโลก เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562 โดยมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ ภาคประชาชน ได้กำหนดจัดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรและของดีจังหวัดพิษณุโลก เช่น ข้าว มะม่วง สุนัขพันธุ์บางแก้ว ไก่นเรศวร กล้วยตาก และสินค้าโอทอป ให้เป็นที่รู้จักตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในการผลิตที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมด้านการกำหนดราคาให้มากยิ่งขึ้น

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ สาธิต เผยแพร่ และยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร การส่งเสริมด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรเดียวกัน เปิดคลินิกบริการด้านการเกษตรและนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ การจัดแสดงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เช่น ไก่ชนนเรศวร และสุนัขพันธุ์บางแก้ว การจัดตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้าโอทอบ และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดพิษณุโลกจาก 9 อำเภอ