ม.นเรศวร จัดสร้างวัตถุมงคล “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ครบรอบ 30 ปี

วัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นอธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ รูปแบบเหรียญ, รูปหล่อ และภาพพิมพ์ขนาด A3 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่งจองเช่าบูชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับวัตถุมงคลได้ทันทีหลังพิธีมังคลาภิเษก 29 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับพระราชทานนามชื่อมหาวิทยาลัยตามพระนามของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติกาล และจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก จึงกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 29 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีอุดมการณ์มุ่งมั่นดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทานความเป็นไท ความสงบ ความผาสุก แก่ปวงชนชาวไทย

โดยมุ่งเน้นสืบสานให้สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชา ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม”


อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวอีกว่า “เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นอธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ เพื่อการสักการะบูชา สร้างขวัญและกำลังใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่ระลึก ในรูปแบบวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรูปลักษณ์ใหม่ สำหรับชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชนทั่วไป

ซึ่งรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
วัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นอธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ ประกอบด้วยเหรียญเนื้อทองคำแท้, เหรียญเนื้อเงินแท้, เหรียญเนื้อทองด้าน, เหรียญเนื้อเงิน, เหรียญเนื้อรมดำ, ชุดเหรียญเนื้อทอง เนื้อเงิน เนื้อรมดำ แถมเหรียญเนื้ออัลปาก้า, รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าตัก 2.5 นิ้ว, รูปหล่อประติมากรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนูนต่ำ, ภาพพิมพ์ A๓ รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยันต์อกเลา, ภาพพิมพ์ขนาด A3 รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ, ภาพพิมพ์ A๓ รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสงครามยุทธหัตถี, ภาพพิมพ์ขนาด A3 รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับนั่ง, ภาพพิมพ์ขนาด A3 รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับยืน, ภาพพิมพ์ขนาด A3 รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า

โดยจัดให้มีพิธีมังคลาภิเษกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน วันมหาธงไชย เวลา 19.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงขอเชิญชวนทุกท่านสั่งจองเช่าบูชาวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นอธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร www. naresuan-university-30-year.lnwshop.com/ และโทร. 0 5596 1148 พิเศษสุด สั่งจองราคา 1,000 บาทขึ้นไปชำระมัดจำ 50 % และชำระอีก 50 % วันรับวัตถุมงคล ชำระเงินสดลด 15 % ยกเว้นเนื้อทองคำแท้และเนื้อเงินแท้ โดยรับวัตถุมงคลได้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 หลังเสร็จพิธีมังคลาภิเษก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร