กองทัพภาคที่ 3 รับมอบของขวัญวันเด็กจาก AIS


วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของสนับสนุน กองทัพภาคที่ 3 ในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 จาก บริษัทแอ็ดว้านซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (AIS)โดยมีคุณรุ่งเพ็ชร อินทะ ตำแหน่ง Engineering Manager และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัทแอ็ดว้านซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (AIS) เป็นผู้มอบ

ด้วยบริษัทแอ็ดว้านซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (AIS) โดยการนำของคุณรุ่งเพ็ชร อินทะ ตำแหน่ง Engineering Manager และคณะ มีความประสงค์มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับกองทัพภาคที่ 3 ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะนำสิ่งของดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของกองทัพภาคที่ 3 ต่อไป