d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาน “พระยาพิชัยดาบหัก” และพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิ

462

อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาน “พระยาพิชัยดาบหัก” และพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา/อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญานพระยาพิชัยดาบหักและพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐานในปรางค์อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา, นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน, นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(1), นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(2), นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงผู้เคารพศรัทธาพระยาพิชัยดาบหัก เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน