ม.พะเยา รับน้องใหม่ นิสิต ปี 1 กว่า 4,300 คน จัดทอดผ้าป่า

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยพะเยากว่า 4300 คนจะทอดผ้าป่าน้องใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าน้องใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีฯ

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าน้องใหม่จัดโดย ผู้นำนิสิต ม.พะเยา นำโดย สภานิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตการเป็นนิสิตและศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ทั้งนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 4,300 คน มียอดผ้าป่าทั้งสิ้น 46,635.25 บาท หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมบรรยายจิตอาสาน้องใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต วิทยากรประจำหลักสูตร 904 ณ อาคารสงวนเสริมศรี