กองทัพภาคที่3 สั่งปลดสิบเอกแมวดาว พ้นราชการทหาร

วันที่10 กรกฎาคม.. 2562 เวลา20.30 .พันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์โฆษกกองทัพภาคที่3 สัมภาษณ์ต่อสื่อหลังจากแม่ทัพภาคที่3 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสิบยศสิบเอกนายหนึ่งซึ่งสักกัดกองพลทหารราบที่7 กรณีล่าถลกหนังแมวดาวซึ่งเป็นสัตว์ป่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตส(Cites)

หลังจากปรากฏข่าวสารออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศไทยทีวีสีช่อง3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวันที่10 กรกฎาคม2562 เวลา07.55 . และข้อมูลเผยแพร่ในเครือข่ายFacebook ของWatchdog Thailand ปรากฏภาพชายถือปืนยาวหิ้วซากแมวดาวและถลกหนังตากแดดไว้รวมทั้งมีภาพชายถืองูยาวกว่า2 เมตรแล้วได้นำภาพดังกล่าวPost ลงในระบบSoca Media จนเป็นข่าวตามที่เผยแพร่ให้ทราบไปแล้วนั้น แม่ทัพภาคที่3 ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่7 ในฐานะหน่วยบังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ในเบื้องตันพบว่านายทหารดังกล่าวมีความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพ..2476 มาตรา7 และคำสั่งกองทัพบกที่176/2508 ลงวันที่10 มิถุนายน2508 ข้อ1.4 ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการขัดคำสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ..2521 มาตรา15

จึงให้ควบคุมตัวนายทหารประทวนที่กระทำความผิดวินัยทหารนั้นไว้เรือนจำมณฑลทหารบกที่33 จังหวัดเชียงใหม่, รวมทั้งให้ครอบครัวย้ายออกจากบ้านพักของทางราชการภายใน7 วันและให้ปลดออกจากราชการสำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมาย ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกประการ

โดยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่), เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรจภูธรภาค5 รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะได้ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรจภูธรแม่ริมจังวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายคือ
1.
ล่าสัตว์ปาคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2
มีไว้ในครอบครองซึ่งชากสัตว์ปาคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.
มีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.
ยิงอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งการให้กำลังพลทุกนายต้องปฏิบัติตนตามกรอบ ของกฎหมายบ้านเมืองและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม